Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

|

Rechtsbijstand? Eerst naar het juridisch loket

Als het aan staatssecretaris Fred Teeven van veiligheid en justitie ligt moeten rechtzoekenden voordat zij een advocaat kunnen raadplegen voortaan eerst een gang naar het juridisch loket maken.. Het juridisch loket moet een "selectie aan de poort" toepassen. Dat lijkt te betekenen dat een medewerker van het juridisch loket eerst moet onderzoeken en beoordelen of de rechtzoekende het geschil niet zelf kan oplossen en of mediation misschien geen goedkopere oplossing is. Ook denkt het kabinet dat schuldhulpverlening een effectievere, lees goedkopere, oplossing zou zijn omdat veel geschillen voortkomen uit betalingsonmacht van de cliënt Gezien de moeilijke toegankelijkheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening, mag deze gedachtegang opmerkelijk heten. Kennelijk gaat het kabinet er van uit dat een medewerker van een juridisch loket of een gemeentelijke schuldhulpverlener goedkoper werkt en minder verdient dan een advocaat die op basis van een toevoeging gefinancierde rechtsbijstand verleent.

Teeven wil huurgeschillen van gefinancierde rechtsbijstand uitsluiten omdat er volgens hem voldoende alternatieven zijn, zoals verzekeringen en geschillencommissie. Weer die verzekeringen. Kan niet eens onderzocht worden welke politici misschien zelf financieel belang hebben bij verzekeringsmaatschappijen en met name rechtsbijstandverzekeraars?. Geschillen rond koopwoningen worden niet uitgesloten van gefinancierde rechtsbijstand. Daarbij kan worden aangetekend dat mensen met koopwoningen ook nu al eerder voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen dan mensen met huurwoningen omdat de draagkracht wordt bepaald aan de hand van het belastbaar inkomen en de hypotheekrente op dat belastbaar inkomen in mindering komt en de huur niet.

Ook wil de regering de echtscheiding zonder rechter en misschien zonder advocaat onderzoeken. De echtscheiding zonder rechter en bijna zonder advocaat hebben wij al enige tijd gehad en werd toen "flitsscheiding" genoemd. Daarbij werd eerst het huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap en vervolgens het geregistreerd partnerschap beëindigd. Omdat de regering dit ongewenst achtte is deze mogelijkheid afgeschaft.

De gang naar het juridisch loket die iedere keer gemaakt zal moeten worden zal weer voor veel extra bureaucratie zorgen en veel extra werk voor medewerkers van juridische loketten opleveren. . Bij de juridische loketten zal het druk worden. Veel van het werk dat nu door advocaten gedaan wordt zal moeten worden overgenomen door medewerkers van juridische loketten en gemeentelijke schuldhulpverleningsinstellingen en het idee dat die goedkoper werken dan advocaten die op toevoegingsbasis werken zal waarschijnlijk een illusie zijn, maar ook daarvoor hebben ze bij de VVD een oplossing: de te dure medewerkers worden eerst wegbezuinigd en als ze dan in de bijstand komen worden ze krachtens artikel 9 van de Wet Werk en Bijstand, lid 1 onder b of c, te werk gesteld, waarbij zij hetzelfde werk moeten verrichten, maar dan gratis. Voorstanders noemen dit "vrijwilligerswerk" en tegenstanders noemen dit "dwangarbeid". Misschien worden deze mogelijkheden groter als straks de Wet Werk en Bijstand wordt vervangen door de Participatiewet.

Verder lijkt de bedoeling te zijn dat de eigen bijdragen voor de rechtzoekenden verder omhoog gaan en de vergoedingen voor advocaten die toevoegingen behandelen verder om laag gaan. Het ziet er dus niet best uit.

Wat wil je anders met een staatssecretaris die altijd al zeer geringschattend zich heeft uitgelaten over de advocatuur?

Wat gaat de Orde van advocaten doen en, oh ja, onze troefkaart, de almachtige BOA?

De meeste advocaten interesseren zich hier niet voor en komen hier pas achter als het te laat is.

 

Zie ook

Voorstel kabinet: 'Selectie aan de poort bij gesubsidieerde rechtsbijstand' - rechtspraak.nl

Teeven vernieuwt stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand - Rijksoverheid

Onderzoek bezuinigingen rechtsbijstand - Advocatenblad

Het spoeddebat over de gefinancierde rechtsbijstand

Werkloze dwangarbeiders in de thuiszorg, goed idee zeg!

Dwangarbeid, treiterij en verzet

 

 

16 juli 2013