Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

De verwarring

Orde van Advocaten bezig met rechtsgebiedenregister aflevering 4

Een advocaat in de zaal merkte op dat een beperking als voorgesteld commercieel de slechtste keuze is die je kunt maken. Een advocaat-eeniptter met alleen arbeidszaken heeft weinig te doen. Als het systeem ingevoerd zou worden zou dat betekenen dat maximaal op 3 rechtsgebieden gewerkt mag worden. Er komt dan veel binnen wat niet daaronder valt. Een kantoor met 1 tot 5 advocaten zou zich dan moeilijk staande kunnen houden. Iemand constateerde dat het voorstel eerder tot verwarring dan tot transparantie zou leiden.

Ter sprake kwam dat er ook al dergelijke lijsten op internet zijn. Daarbij zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan Jurofoon. Mr. Bouma maakte een opmerking dat niemand die lijst controleert. Iemand uit de zaal maakte een opmerking over een specialist die werkzaam is op 27 gebieden.

Op Jurofoon is het niet makkelijk te zien voor hoeveel of welke rechtsgebieden deelnemende advocaten zich hebben aangemeld. Dat het commercieel geen goede keuze is op de activiteiten tot slechts een of enkele rechtsgebieden te beperken betekent echter nog niet dat het daarom commercieel wel een goede keuze zou zijn om zich bij Jurofoon voor een zo groot mogelijk aantal rechtsgebieden te laten inschrijven, in tegendeel. Websites als Jurofoon, die in beginsel hetzelfde doel dienen als het beoogde rechtsgebiedenregister, maar dan zonder de daaraan verbonden bureaucratie, bieden de advocaat juist een, zij het beperkte, mogelijkheid om enige sturing aan te brengen in het soort zaken dat binnen komt en daarmee de mogelijkheid efficiënter te werken. Een advocaat die zich bij een dergelijke website laat inschrijven voor rechtsgebieden waar hij geen verstand van heeft haalt daarmee alleen maar hoofdpijndossiers binnen en daar is geen enkele advocaat mee gebaat. Anders dan veel mensen die aan de discussies in de zaal deelnamen menen, is er derhalve bij dergelijke websites wel degelijk sprake van zelfregulering.

Een advocaat die tevens raadsheer plaatsvervanger is en in het verleden deken is geweest, en eerder al had laten doorschemeren dat rechters van sommige advocaten geen hoge pet op hebben, zei: ¨Als het de bedoeling is de eenpitters er uit te krijgen, zeg het dan¨. Nadat Mr. Bouma verzekerd had dat dat er niet achter zat, zei de advocaat die tevens raadsheer-plaatsvervanger is en in het verleden deken geweest is: ¨niet dat ik daar tegen zou zijn¨.

Iemand in de zaal vroeg nog of huurrecht en arbeidsrecht onder de algemene praktijk valt. Deze vraag bevestigt dat de verwarring compleet was.

Tenslotte werd een stemming gehouden. Er was een voorstander van het rechtsgebiedenregister en een groot aantal tegenstanders. Het deed enigszins denken aan het referendum over de Europese grondwet. De tegenstanders vertegenwoordigden een bont arsenaal van meningen en opvattingen en dan zijn er natuurlijk de verborgen agenda's. M.b.t. de vraag waar de tegenstanders tegen gestemd hebben kunnen wij nog wel een idee hebben maar waar de tegenstanders voor gestemd hebben weet niemand.

Al met al niet een bijeenkomst om vrolijk van te worden.

Mogelijkerwijs komt er ook nog een ledenraadpleging via internet.

12 juli 2007

update 22 oktober 2007