Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 


Orde van Advocaten bezig met rechtsgebiedenregister

Zoals Bureaucratie in de advocatuur al eerder heeft gemeld, is de Orde van Advocaten bezig met het ontwikkelen van een “rechtsgebiedenregister”, waarin advocaten zich vrijwillig kunnen laten registreren op rechtsgebieden waarin zij werkzaam zijn. Weliswaar heet de inschrijving "vrijwillig", maar de Orde van advocaten en de raden voor rechtsbijstand kennende, houden velen er al rekening mee dat inschrijving in het rechtsgebiedenregister na enige tijd een voorwaarde gaat worden om toevoegingen op bepaalde rechtsgebieden te mogen behandelen. Volgens de Orde van Advocaten worden er kwaliteitseisen gekoppeld aan de registratie. Aan de registratie zijn dus voorwaarden verbonden. Er hebben inmiddels twee “ledenraadplegingen” plaatsgevonden, een te Utrecht op 16 maart 2007 en een te Eindhoven op 21 maart 2007. Van de bijeenkomst te Utrecht was vooraf gemeld dat deze speciaal over "generalisten" zou gaan en misschien wel voor "generalisten" bestemd was. Mede omdat wij eerder hadden wij van de Orde van Advocaten te horen gekregen dat de generalist de zieke bruine beer van het woud was, was te voorzien dat de opkomst niet groot zou zijn. De opkomst was inderdaad zeer klein: 9 advocaten.

Het idee dat de generalist de “zieke bruine beer van het woud” zou zijn is gelanceerd door Mr. René van de Klashorst in de speciale aflevering van het Advocatenblad met de titel (special) “Advocatuur op drift?” van 23 september 2005. Hoewel de schrijvers en geïnterviewden die in deze aflevering van het Advocatenblad aan het woord komen in principe op persoonlijke titel spraken en hun opvattingen dus niet per definitie die van de Orde van advocaten hoeven te zijn, kan, op grond van de strekking en inhoud van deze aflevering gesteld worden dat in het algemeen de aan de artikelen en interviews ten grondslag liggende opvattingen die van de Orde van advocaten zijn, althans die gedachte blijft hangen na kennisname van de aflevering.

Kennelijk is de Orde van advocaten toch enigszins aan het terugkomen van het idee dat de generalist de “zieke bruine beer van het woud” zou zijn. Idee achter met name de bijeenkomst te Utrecht was dat de generalist op enigerlei wijze zou moeten worden ingepast als er een rechtsgebiedenregister zou komen. Generalisme zou ook een specialisme kunnen zijn en er zou misschien ook een mogelijkheid kunnen zijn dat advocaten als generalist in het rechtsgebiedenregister zouden kunnen worden ingeschreven. Het idee dat de generalist de “zieke bruine beer van het woud” is, maakt dit er natuurlijk niet makkelijker op. De bijeenkomst te Utrecht leverde dan ook weinig op en leverde zeker geen beeld op van wat men zich zou kunnen voorstellen bij een inschrijving als generalist in het rechtsgebiedenregister.

2 april 2007