Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

|

Opleidingspunten op welk rechtsgebied?

Nieuwe bureaucratie aflevering 9

Artikel 2 lid 1 van de Regeling vakbekwaamheid bepaalt dat de advocaat ten minste de helft van het aantal punten als bedoeld in artikel 3 Verordening op de vakbekwaamheid dient te behalen met opleiding betrekking hebbend op een juridische onderwerp betreffende het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop hij werkzaam is of wil zijn.

Als wij dit lezen gaan de eerste gedachten uit naar de verplichtingen die de raad voor rechtsbijstand oplegt aan advocaten die op toevoegingsbasis strafzaken en vreemdelingenzaken willen behandelen, maar het gaat minder ver: er wordt geen harde eis gesteld voor wat betreft het aantal opleidingspunten of vakbekwaamheidspunten die de advocaat in een bepaald rechtsgebied moet behalen. Het gaat hier dan ook om een eis die voor alle advocaten geldt, dus niet alleen voor advocaten die toevoegingen behandelen.

De vraag rijst daarbij of het hierbij gaat om de helft van alle opleidingspunten of om de helft van de verplichte opleidingspunten. Voorbeeld: een advocaat is verplicht 20 opleidingspunten te halen en heeft 30 opleidingspunten gehaald. Daarvan hebben er 14 betrekking op een juridisch onderwerp betreffende het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop hij werkzaam is of wil zijn. Dat is dus minder dan de helft van het aantal behaalde opleidingspunten, maar meer dan de helft van het aantal opleidingspunten die de advocaat verplicht gehaald heeft. Heeft de advocaat in dat geval aan de verplichting van artikel 2 lid 1 van de Regeling vakbekwaamheid voldaan? Aangenomen mag worden van wel: als de advocaat 20 punten minder behaald zou hebben, zou de advocaat ook aan de verplichting voldaan hebben. De vraag rijst dan weer wat de consequenties zijn als de advocaat in het jaar daarop een tekort aan punten wil verrekenen met het overschot aan punten in een eerder jaar. De betekenis hiervan is beperkt omdat aan verrekenen van een tekort aan punten met een overschot in een vorig jaar hoge eisen worden gesteld. Zo is een van de voorwaarden dat in de twee voorgaande jaren tenminste 52 punten behaald zijn, zo blijkt uit artikel 2 lid 2 van de Regeling Vakbekwaamheid.

In ieder geval lijkt het er op dat het de bedoeling is dat ten minste de helft van het totaal verplichte aantal opleidingspunten met het volgen van cursussen behaald wordt en dat die cursussen betrekking moeten hebben op een rechtsgebied waarin de advocaat werkzaam is of werkzaam wil zijn. Dit is ook daarom van belang omdat opleidingspunten of vakbekwaamheidspunten ook op een andere wijze dan door het volgen van cursussen behaald kunnen worden.

24 januari 2011

Binnenkort meer