Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

De verklaring over de voortgezette inschrijving

Nieuwe bureaucratie aflevering 6

Inmiddels hebben sommige advocaten een schrijven ontvangen met een formulier waarin wordt medegedeeld dat de advocaat "normaal" elk jaar bewijsstukken en een verklaring dient mee te sturen om de inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand voort te zetten. Dit lijkt op iets wat in de plaats van de toevoegingsaudit komt. Bij het schrijven bevindt zich een formulier dat de advocaat alleen hoeft op te sturen als de advocaat niet aan de eisen voldoet.

Een voorbeeld van een dergelijk schrijven vindt u hier. Opvallend is dat in dat schrijven gesteld wordt dat de Raad voor Rechtsbijstand streeft naar een samenwerking op het niveau van partnerschap, met wederzijds respect voor ieders rol binnen het stelsel. Dit staat toch wel in schrille tegenstelling tot de steeds verder oprukkende afrekencultuur waar de inschrijvingsvoorwaarden een uitvloeisel van zijn en de stoere taal die wij al jaren lang van de Raad voor Rechtsbijstand horen. Misschien zijn zij er zelf ook van geschrokken. Het schrijven geeft gedeeltelijk antwoord op de hiervoor geformuleerde vraag of het voor een advocaat die niet aan twee jeugdstrafzaken toe zou komen nog nog wel zin had een cursus jeugdstrafrecht te gaan volgen. Dit antwoord is te vinden in de passages "De Raad kijkt zorgvuldig naar de omstandigheden waarom het aantal toevoegingen niet is gehaald" en "Als u het verplichte aantal studiepunten niet hebt gehaald, krijgt u de gelegenheid die alsnog in 2010 in te halen. Wij verzoeken u dan wel uitdrukkelijk te verklaren dat u deze studiepunten alsnog binnen de gestelde termijn gaat inhalen en uiteindelijk het bepaalde certificaat uiterlijk 31 december 2010 aan ons toe zendt.". Voor het geval iemand die denkt heel slim te zijn om het idee mocht komen dat dit de mogelijkheid zou bieden om in een keer zowel aan de verplichting van 2009 als die van 2010 te voldoen, worden hieraan de volgende woorden toegevoegd: "Deze punten tellen natuurlijk niet mee voor het verplichte aantal punten dat u in 2010 en 2011 moet behalen.". Deze punten kunnen overigens wel meetellen voor het verplichte aantal punten die de advocaat ter voldoening aan de door de Orde van advocaten opgelegde verplichting in 2010 moet behalen. Uiteraard zal de advocaat in dat geval in 2009 wel aan alle door de Orde van advocaten opgelegde cursusverplichtingen moeten hebben voldaan.

Overigens lijkt het er op dat de Raad voor Rechtsbijstand het hiervoor gesignaleerde probleem, onder het motto "wie dan leeft, wie dan zorgt", een jaar vooruit schuift. Wie dit jaar bijvoorbeeld niet aan twee jeugdstrafzaken toekomt - of niet aan in totaal 15 strafzaken toekomt - en derhalve toch niet aan de voorwaarden voor inschrijving in strafzaken zal voldoen, zal in bepaalde gevallen alsnog voor de vraag gesteld worden of het nog wel zin heeft een cursus jeugdstrafrecht te gaan volgen.

De eis dat minimaal een bepaald aantal toevoegingen op een bepaald rechtsgebied behandeld moeten worden, kan in de hand werken dat er meer aan cliënten "getrokken" gaat worden en misschien dat bepaalde advocaten gaan "ronselen", gaan proberen cliënten van andere advocaten over te halen van advocaat te veranderen, teneinde zo aan het verplichte aantal zaken toe te komen. Dit is geen wenselijke ontwikkeling.

 13 maart 2010