Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

De nieuwe bureaucratie

De advocaten zullen de komende tijd geconfronteerd gaan worden met een grote hoeveelheid nieuwe bureaucratie in de vorm van vele ingewikkelde regels, voorschriften en eisen waaraan de advocaten zullen moeten voldoen. Deze bureaucratie bestaat ruwweg uit twee componenten, een die van de Orde van advocaten komt, de verordening op de vakbekwaamheid, en een die van de Raad voor rechtsbijstand komt, de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden, die de naam "inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2009" dragen.

Bij een nieuwe bureaucratie horen een nieuwe Skir en een nieuwe Hilda, doch de nieuwe Skir en de nieuwe Hilda manifesteren zich tot nu toe niet in de mate waarin wij dat tot voor kort verwachtten. Misschien komt dat nog.

Terug naar de nieuwe inschrijvingsvoorwaarden. De Raad voor Rechtsbijstand stelt in deze voorwaarden dat deze algemeen verbindend zijn. De strekking daarvan is dat niet in bijzondere gevallen afgeweken kan worden van deze voorwaarden. Als deze voorwaarden als beleid zouden worden aangemerkt, zou dat wel mogelijk zijn. Dat deze voorwaarden als algemeen verbindende voorschriften gelden, betekent ook dat in beroepsprocedures niet geklaagd kan worden over weigeringen van de Raad voor Rechtsbijstand om in bijzondere gevallen van de inschrijvingsvoorwaarden af te wijken. Dit bereikt de Raad voor Rechtsbijstand door in de voorwaarden op te nemen dat deze algemeen verbindend zijn.

Dit hoeft overigens niet af te doen aan de mogelijkheid dat de rechter deze voorwaarden wel kan toetsen aan het verbod van willekeur en aan eventuele (andere) algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 16 september 2009, LJN BJ9330.

De inschrijvingsvoorwaarden zijn ingewikkeld. Bovendien zijn veel bepalingen in de inschrijvingsvoorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar.

 

14 december 2009