Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 


Na Unger nu Verdonk aan de beurt

Nadat enkele maanden geleden onze landelijk deken Els Unger in het blad MKB Ondernemen! in het zonnetje is gezet, is nu de beurt aan Rita Verdonk, onze minister van vreemdenlingenzaken en integratie.

Als we de twee afleveringen en de manier waarop daarin eerst Els Unger en daarna Rita Verdonk in het zonnetje zijn gezet, met elkaar vergelijken, dan valt allereerst natuurlijk op dat van beiden een grote afbeelding op de voorpagina staat. Op de voorpagina van de aflevering waarin Unger in het zonnetje wordt gezet staat, zoals al eerder aangegeven: “Deken Advocatenorde Els Unger” en dan met rode letters “Ahold-top behoort in cel” en op die waarin Verdonk in het zonnetje wordt gezet staat: “Rita Verdonk wil naar Onderwijs”. Dat laatste klinkt wel gematigder, zoals ook in het interview Verdonk gematigder over komt dan Unger.

In beide afleveringen staat op bladzijde 5 een soort inhoudsopgave van het blad met aan de bovenkant van de bladzijde rechts een wat kleinere afbeelding van de in het zonnetje gezette persoon met links een soort korte samenvatting van het interview.

Net als bij het interview van Unger staat bij dat van Verdonk op het blad tegenover het eerste blad van het artikel een grote afbeelding van Verdonk en twee bladzijden verder een kleinere. Zowel van Unger als van Verdonk staan er dus in het blad in totaal 4 afbeeldingen.

Waar boven het eigenlijke interview met Unger in grote letters staat “Van der Hoeven had celstraf moeten krijgen”, staat boven dat met Verdonk staat in grote letters “Rita Verdonk wil taskforce allochtoon ondernemerschap.”. Daarmee is meteen de toon gezet. Verdonk geeft aan dat niet iedereen een Turkse bakker of een Marokkaanse slager kan worden en dat er veel familiebedrijven ter overname komen en dat daar kansen liggen voor allochtonen. Verdonk geeft aan dat er een taskforce Allochtoon Ondernemerschap zou moeten komen zoals de taskforce Jeugdwerkloosheid die er al is,. maar er overigens binnenkort mee stopt.

Zeker als wij in aanmerking nemen dat Verdonk bekend staat als iemand die weinig van allochtonen en asielzoekers moet hebben, komt Verdonk in het interview zeer gematigd over, anders dan Unger die hard uithaalt naar gewezen Ahold-bestuurders die in haar visie in een cel thuis horen en “foute advocaten” die in haar visie op een zwarte lijst moeten.,

Het volledige interview met Unger kunt U hier lezen. Een verkorte versie van het interview met Verdonk kunt U hier lezen.

Waarom stelt Verdonk zich zo gematigd op? Wat moet de conclusie hieruit zijn? De voorlopige conclusie lijkt dat we van Verdonk voorlopig nog niet af zijn. Of Unger haar langste tijd als landelijk deken heeft gehad .......

9 oktober 2006

Narcistische bazen

Unger en Ahold

www.ritaverdonkfanclub.nl