Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Brochure

  Reageren

  Handleiding

  Links

  

 

  

 

 

De uithaal van Guensberg naar de asieladvocaten

Kamervragen over foute advocaten 2

Zo verscheen er op 21 september 2001 in het Advocatenblad een artikel waarin Mr. M.W. Guensberg, toen landelijk deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, uithaalt naar de asieladvocaten. Instructief is de manier waarop Guensberg zich juridisch indekt tegen mogelijke aanspraken die uit het artikel zouden kunnen voortvloeien. Zo begint hij met het citeren van een rechter die in een artikel in Vrij Nederland verklaart dat advocaten in asielzaken slecht op de hoogte zijn van het dossier, dat zij hun cliënt vaak niet kennen, dat zij te laat komen en soms helemaal niet komen opdagen. Ook citeert hij een rechter die zegt wel eens te denken dat als een advocaat met griep was thuis gebleven de cliënt beter af zou zijn geweest en zich indekt door te zeggen dat de meesten goed zijn maar dat er bij zijn die je deze kwetsbare mensen niet gunt en dat het niveau snel achteruit gaat.

Doordat het citaten van rechters en geen uitspraken van Mr. Guensberg zelf zijn, kan mr. Guensberg zelf niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze uitspraken.

De hieronder geciteerde uitspraken neemt Mr. Guensberg echter wel degelijk voor zijn rekening:

Het is niet goed te praten als advocaten het verkeerde dossier bij zich hebben, gewoon niet komen opdagen of onvoldoende zijn ingevoerd in het vreemdelingenrecht. Juist de zo kwetsbare vreemdelingen, die vaak maar een enkele kans krijgen om hun zaak voor de rechter te verdedigen, verdienen een ter zake kundige en goede advocaat. ” Hier vrijwaart de "als" Mr. Guensberg voor mogelijke klachten.

Zou Mr. Guensberg zich werkelijk bekommeren om het lot van de asielzoekers? Wie zich serieus bezig houdt met kwesties rond het functioneren van asieladvocaten ontkomt niet aan de vraag of en in hoeverre de asieladocaat misschien misbruikt wordt om een inadequaat en misschien onmenselijk systeem te legitimeren, om de indruk te wekken dat de asielzoeker een eerlijke berechting krijgt, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is en dat was in 2001 niet anders dan nu. Hierover zegt Guensberg in zijn artikel geen woord. Guensberg bekijkt het hele asielgebeuren vanuit de hoogte door de bril van een overheid die een lage dunk heeft van advocaten die asielzaken behandelen en daarbij komt hij in de problemen, want in de ogen van diezelfde overheid zijn de asielzoekers geen kwetsbare mensen, maar profiteurs, economische vluchtelingen of gelukszoekers of zelfs criminelen, die ook nog te maken hebben met mensensmoklel, valse paspoorten e.d. en die in hun eigen land niets te vrezen hebben.

Iemand die zich in ieder geval wel serieus met deze problematiek bezig houdt is Fred Grünfeld, hoogleraar mensenrechten. Een artikel waarin bevestigd wordt wat iedereen die zich serieus met de problematiek van het asielgebeuren bezig houdt al lang weet, maar – afgezien van een hoge uitzondering - niemand bij de rechter kan bewijzen, vindt U hier: dat asielzoekers geen eerlijke berechting krijgen heeft te maken met politieke keuzen en zaken als het gebruik van onvolledige, achterhaalde en soms zelfs misleidende ambtsberichten waarin gebieden waar asielzoekers vandaan komen veilig worden verklaard terwijl tal van gezaghebbende organisaties daar mishandelingen, verkrachtingen en ontvoeringen constateren. Men moet wel een zeer groot autoriteitsgevoel hebben om, zoals Mr. Guensberg deed, de misstanden in het asielgebeuren toe te schrijven aan ondermaats presterende advocaten. Het artikel van Guensberg bevestigt dat de asielpraktijk de onderkant van de markt is.

Guensberg merkte ook nog op dat het verbazing wekte dat rechters hun hart zo openlijk luchten in Vrij Nederland maar kennelijk geen aanleiding hebben gezien om hun klachten en ervaringen kenbaar te maken langs meer geëigende kanalen. Vanwaar die verbazing? Verwacht hij dat de rechters bij de Raad van Discipline hard gaan maken dat alle misstanden in het asielgebeuren allemaal hun oorzaak vinden in ondermaats presterende advocaten?

Hoe dan ook, voorzover deze opmerking van Guensberg voor een advies moet doorgaan, trekt Mr. Unger zich hier in ieder geval niets van aan. Mr. Unger zoekt immers via het Parool en BNR Nieuwsradio de publiciteit om haar gram te uiten over in haar ogen ondermaats presterende advocaten en zij uit via MKB Ondernemen haar gram over gewezen Ahold-bestuurders die in haar visie in de gevangenis thuis horen.

Als wij de uitlatingen van Unger naast het artikel van Guensberg leggen zien wij ook weer een bevestiging van een andere ontwikkeling waarover wij ons ernstige zorgen moeten maken: allerlei negatieve ontwikkelingen in het asielgebeuren zijn een voorbode van negatieve ontwikkelingen die zich in het juridisch gebeuren in het algemeen gaan voordoen. Als wij dit gegeven leggen naast alarmerende berichten over “ons Guantanamo Bay”, het detentiecentrum Schiphol en misschien ook de detentieboot te Rotterdam en als wij ervan uitgaan dat de beschaving van een land kan worden afgemeten aan de manier waarop het zijn gevangen behandelt, is het echt tijd om aan de alarmbel te trekken.

Solisten en beunhazen

Let op: deze link werkt niet op zondag

Spong dient strafklacht in tegen deken - Reformatorisch Dagblad

Antwoord op vragen over foute advocaten

31 maart 2005

update 29 januari 2007