Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Brochure

  Reageren

  Handleiding

  Links

  

 

  

 

 Foute advocaten

Els Unger, landelijk Deken van de Nederlandse orde van advocaten, wil een speciaal bureau oprichten dat zich bezig moet houden met het nemen van maatregelen tegen “foute advocaten”. Het zou daarbij gaan om advocaten die banden hebben met criminelen, zichzelf verrijken ten koste van hun cliënt, of een zooitje van hun praktijk maken.

Dat staat in een artikel in Het Parool. Volgens een artikel op Fanlog Radio 1 Journaal lijkt Unger spijt te hebben van wat ze eerder heeft verklaard en zwakt zij de uitspraken af naar advocaten die niet op tijd in beroep gaan.

Wat moeten wij ons hiervan voorstellen? Gaat het hierbij om (verkapte) criminelen, zoals advocaten die hand en spandiensten verleeen bij criminele activiteiten (medeplichtigheid) of advocaten die cliënten veel geld te laten betalen en niets doen (oplichting), of om advocaten die bepaalde regels niet naleven of bepaalde zaken niet op orde hebben, advocaten met vermogende strafcliënten, advocaten die valse hoop wekken bij asielzoekers voor wie er geen hoop is, hele dure advocaten die van dure auto´s, vakanties, chique en marmeren vloeren en gouden kranen houden , ook wel "geldwolven" of "bloedzuigers" genoemd - zie hier onder punt 9 -, advocaten die geen audit verklaring hebben, eenpitters die zich verzetten tegen peer-review en andere vormen van controle of advocaten die zich kritisch uitlaten over de weg die de Orde van Advocaten de laatste jaren is ingeslagen? Gaat het misschien om heksen in toga?

Of gaat het misschien om advocaten die lid zijn van de Algemene Raad of zelf landelijk deken van de Orde van Advocaten die blijk geven lak te hebben aan moties die door een buitengewone vergadering van de Orde van Advocaten zijn aangenomen?

Moeten wij blij zijn dat misstanden eindelijk eens aangepakt worden of moet dit bericht aanleiding geven tot waakzaamheid? Als wij dit bericht bezien tegen de achtergrond van de special “advocatuur op drift?” , waarin de advocaat op een bedenkelijke manier in de verdachtenbank wordt glaatst moet er op zijn minst aanleiding zijn tot zorg.

Een ding is duidelijk: als het plan doorgaat betekent dat weer een bureau erbij, weer een aantal riant betaalde banen erbij en de kosten zullen door de advocaten en dus uiteindelijk door de rechtzoekenden opgebracht moeten worden.

Welke plaats nemen de foute advocaten in in de dierentuin van Mr. Van de Klashorst (zie ook hier)? Niet die van de slangen en de krokodillen, want de slangen en krokodillen worden in het artikel van Mr. Van de Klashorst niet genoemd. Zijn de slangen en krokodillen misschien de winnaars? Nick Huls, een hoogleraar rechtssociologie, die door de Orde van Advocaten als “gezaghebbend deskundige” is ingeschakeld om de weg vrij te maken voor door de orde van advocaten gewenste oplossingsrichtingen, zegt in zijn interview in bedoelde aflevering van het advocatenblad letterlijk: “als de advocatuur haar privileges wil behouden, moet de orde afscheid nemen van deze voorhoede.” Het komt er op neer dat een aantal advocaten zal moeten verdwijnen, zodat de overblijvende advocaten hun "privileges" kunnen behouden. Voor de rechtzoekenden kan dit betekenen dat het vinden van een advocaat moeilijker wordt en voor de overblijvende advocaten dat zij de cliënten voor het uitkiezen hebben en dat zij de clienten fors kunnen laten betalen, een monopolistisch gedrag dus. Degenen die vinden dat de verplichte procevertegenwoordiging een groot onrecht is en moet worden afgeschaft, zullen hiermee in hun opvatting worden gesterkt.

Twee zaken vallen op:

1.Mr. Unger is over deze aangelegenheid ook aan het woord geweest in de uitzending van BNR Nieuwsradio, doch de website van BNR vermeldt hierover niets, terwijl toch gebruikelijk is dat over ieder bericht of interview dat door BNR er wordt uitgezonden, ook iets op de website komt te staan.

2.De website van de orde van advocaten vermeldt hierover ook niets. Wij moeten het doen met het Parool, Fanlog Radio 1 Journaal en een pagina op Vrijheidsstrijder.

Deze twee opvallende zaken roepen de vraag op of die hier misschien te doen hebben met net zoiets als de aan minister Verdonk werd toegeschreven uitlating dat het de bedoeling zou zijn homoseksuele asielzoekers naar Iran terug te zenden, van welke uitspraak haar partijgenote Hirsi Ali later ontkend heeft dat de Verdonk deze uitspraak gedaan heeft.

Onlangs stond er in het Advocatenblad een artikel waarin een hoogleraar, Prof. Tak, zijn oprechte bezorgdheid uit over het feit dat de burger in procedures tegen de overheid bijna geen kans maakt. Zou hier ook een verborgen agenda achter zitten?

Tip:

Volgens het Parool zegt Unger: ''Een schrappingsprocedure kost een deken enorm veel tijd en energie, terwijl hij zijn handen al vol heeft. Een deken moet daardoor afzien van sommige tuchtprocedures, omdat hij prioriteiten moet stellen. Dat is jammer, omdat we vinden dat alle advocaten die over de schreef gaan, moeten worden aangepakt. Een apart bureau kan de dekens een hoop werk uit handen nemen.''. Het woord “schrappingsprocedure” komt niet voor in de Advocatenwet. Misschien is het een idee het plan van Unger eens tegen het licht te houden met de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven inzake Fortisbank/AFM ernaast.

Meer over foute advocaten

"Foute advocaten harder aangepakt" - Nieuws.nl

Advocatuur: Foute broeders - Elsevier

Deken Unger: harde tuchtrechtelijke aanpak voor foute raadslieden - Kluwer

9 maart 2006

update 19 december 2006