YOUR LOGO GOES HERE

Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Brochure

  Reageren

  Handleiding

  Dossiers

  Links

  

  

 

  

 Bij de brief aan de BOA van 24 september 2003

De brief aan het bestuur van de BOA van 24 september 2003 is op deze site integraal opgenomen omdat deze m.i. het gelijk aantoont van de artikelschrijvers die de voormalige Sovjet Unie erbij haalden. Hoewel hiervoor volstaan had kunnen worden met blad 5 en 6 heb ik toch gemeend de totale brief hier integraal te moeten opnemen.

Daarom wil ik hierbij opmerken dat datgene wat in de brief vermeld is over de houding van ontbreken van bereidheid iets te doen als men er zelf geen last van heeft, betrekking had op een situatie die bestond vóór 24 september 2004 en dat die situatie nu niet meer bestaat en dat ik dat nu derhalve niet meer zo zou zeggen. Of de brief daartoe heeft bijgedragen weet ik niet en is ook minder belangrijk. Verwezen kan worden naar de artikelen van Frans van Velsen en Frits Wolters. Ook wat ik in de brief heb opgemerkt over de website van de BOA is om dezelfde reden niet meer actueel. Voorzover er in het verleden misschien ooit een reden mocht zijn geweest om te zeggen dat de BOA "toch niets doet" is deze achterhaald.

Daarom kan ik nu iedere advocaat die zich zorgen maakt over op deze site omschrven onwikkelingen nu zonder voorbehoud aanbevelen lid van de BOA te worden. De twijfels die hierover in 2002 en 2003 bestonden zijn inmiddels weggenomen.

Klik hier om de brief te bekijken.

 

Willem Nass

30 augustus 2004