Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

|

In de behoefte van wie voorziet een code voor claimstichtingen?

Audit voor leedstichtingen aflevering 3

Dat de roep om een audit voor leedstichtingen allerminst verstomd is blijkt onder meer uit een artikel in aflevering 4 van het Advocatenblad van 2010, de aflevering van 26 maart 2010. In die aflevering staat op bladzijde 134 een artikel met de titel "Code voor claimstichtingen lijkt in behoefte te voorzien". In het artikel wordt gesteld dat Jurjen Lemstra en een communicatieadviseur Rob Okhuijsen een concept Claimcode voor claimstichtingen gepresenteerd hebben. Lemstra nam ook deel aan het panel van een van de middagsessies van het jaarcongres van de Orde van advocaten dat op 24 september 2010 plaats vond. Tot de deelnemers aan dit jaarcongres behoorde ook Hypotheekleed-oprichter en - bestuurslid Bert Oude Middendorp. Volgens het artikel bestaat de code uit zes beginselen waaraan stichtingen die zich inzetten voor collectieve belangenbehartiging voor gedupeerden, zich zouden moeten conformeren. De stichting moet een raad van toezicht hebben, er moeten ten minste drie bestuursleden zijn die aan bepaalde eisen voldoen, de boekhouding moet door een accountant gecontroleerd worden enz. Met verwijzing naar een paneldiscussie en reacties uit de zaal, wordt gesteld dat de code in een behoefte zal voorzien, maar wie de genodigden waren en van wie die reacties uit de zaal kwamen en wie de genodigden waren, is minder duidelijk. Was de vastgoedsector in de zaal goed vertegenwoordigd? Behoorde Ed van de Bijl tot de deelnemers? In dit verband mag het opmerkelijk heten dat het vermijden van belangenverstrengeling als een reden voor de gedragscode wordt genoemd. De initiatiefnemers gaan zich met dit plan wenden tot de betrokken bewindspersonen. Als wij in aanmerking nemen dat - inmiddels ex - minister Eberhard van der Laan 31 miljoen euro beschikbaar wilde stellen voor het kopen van woningen in o.a. Noord Oost Groningen teneinde deze te kunnen slopen en als wij er rekening mee houden dat de makelaars ook wel een kans maken met hun plan voor een sloopfonds, zullen wij er ernstig rekening mee moeten houden dat ook de initiatiefnemers van dit plan een kans maken, maar ook dat van het beoogde doel, het vermijden van belangenverstrengeling, weinig terecht zal komen.

Welke mogelijkheden biedt een leedstichting?

Zie ook:

Jaarcongres en demonstratie over kredietcrisis

Edje is blij

De Jager en zijn startkabels

7 oktober 2010

Binnenkort meer